Lãnh đạo tỉnh tiếp và giải quyết đơn thư khiếu nại của Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Di 4

Sáng 13/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn có buổi tiếp và giải quyết đơn thư khiếu nại của đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Di 4 về việc tiếp tục thực hiện xây dựng nhà máy Thủy điện Đăk Di 4 tại xã Trà Mai huyện Nam Trà My. Dự buổi làm việc có đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Di 4 khiếu nại về nội dung công văn 1218 ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh về chấm dứt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy thủy điện Đăk Di 4 tại huyện Nam Trà My. Đây là nhà máy thủy điện có công suất thiết kế 19,2 MGW. Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của doanh nghiệp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan rà soát lại các quy trình, thủ tục, kiểm tra hiện trạng xây dựng của dự án. Theo kết luận của Thanh tra tỉnh, Dự án nhà máy Thủy điện Đắk Di 4 được UBND tỉnh thống nhất cho Công ty cổ phần Cung ứng đầu tư và Xây lắp (sau này lần lượt do các công ty cổ phần SIC và Công ty cổ phần thủy điện Đăk Di 4 nghiên cứu đầu tư từ ngày 24/9/2003). Dù đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư nhưng kể từ khi thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư đến nay, chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ những cam kết với UBND tỉnh về quy trình hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án, thực hiện việc ký quỹ không đảm bảo. Ngoài ra, tại thời điểm UBND ra quyết định chấm dứt nghiên cứu đầu tư, doanh nghiệp không cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh vốn tự có đảm bảo 30% trong tổng mức đầu tư dự án, nên không để đủ điều kiện để triển khai dự án. Như vậy, dự án nhà máy Thủy điện Đắk Di 4 chỉ mới được UBND tỉnh thống nhất nghiên cứu đầu tư chưa có bất cứ văn bản, quyết định nào về thống nhất chủ trương đầu tư hay giấy phép đầu tư dự án. Vì vậy, việc doanh nghiệp này tự ý xây dựng nhà điều hành gồm hai dãy nhà cấp 4, diện tích 800m2, một đường công vụ…trong khi chưa có quyết định thu hồi đất là trái với quy định pháp luật. Căn cứ theo các yếu tố trên, UBND tỉnh bát đơn khiếu nại của Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Di 4 về việc triển khai dự án, nếu doanh nghiệp này không đồng ý với quyết định của UBND tỉnh có thể khởi kiện ra tòa.

 

Trần Đức –Phúc Lâm