Kỳ họp lần thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX: ngày 2 các đại biểu thảo luận tổ

Sáng 11/7, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 9 bước sang ngày làm việc thứ hai với nội dung các đại biểu chia Tổ thảo luận về các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Nhìn chung trong phiên thảo luận ở 04 tổ sáng nay không khí thảo luận tại các tổ diễn ra sôi nỗi, nghiêm túc, các đại biểu đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân được cử tri và nhân dân tin tưởng giao phó.

Các đại biểu thảo luận tổ.

Tại phiên thảo luận Tổ, các đại biểu tập trung trọng tâm một số nội dung liên quan đến tình hình kinh tế xã hội năm 2019 cũng như giai đoạn 2016-2020, các Đề án trình tại kỳ họp để các đại biểu tham gia thảo luận thêm nhằm làm rõ hơn về kế hoạch, định hướng phát triển mang tính hiệu quả, bền vững. Nhiều đại biểu nhận định, 6 tháng qua, công nghiệp có duy trì tốc độ tăng trưởng nhưng không cao, ngành sản xuất ô tô mặc dù tăng trưởng khá nhưng phải cạnh tranh gay gắt thị trường trong nước và nước ngoài; ngành điện gặp khó khăn trong sản xuất điện do thời tiết khô hạn, nguy cơ thiếu nước. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc nhất là nhất là dịch tả heo Châu Phi, bệnh lở mồm long móng, bệnh trên tôm, gây tổn thất cho người chăn nuôi. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép, tội phạm giết người, cướp giật, tín dụng đen vẫn còn xảy ra đáng báo động. Việc thu hút đầu tư vào nông nghiệp – nông thôn có những chuyển biến nhất định, nhưng vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục về đất đai, kế hoạch sử dụng đất, thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư bị kéo dài. Công tác xúc tiến một số dự án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao còn chậm. Bà Trương Thị Lộc –  Đại biểu HĐND tỉnh Khóa 9, đơn vị huyện Phú Ninh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cần quan tâm hơn nữa đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, phát huy các thiết chế hạ tầng nông thôn mà trọng tâm phải làm sao có giải pháp giảm nghèo thật sự bền vững.

Có đại biểu cho rằng một số chỉ tiêu trong 6 tháng qua chưa đạt do nhiều nguyên nhân, trong đó, đáng chú ý là việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng nhu cầu chi đầu tư phát triển, nhất là đầu tư các công trình trọng điểm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ dự án, tình hình thu ngân sách chưa đạt do thay đổi chính sách thuế xe nhập khẩu; Tình trạng vi phạm pháp luật lao động của doanh nghiệp, nhất là việc nợ đọng, trốn bảo hiểm xã hội cho người lao động vẫn còn xảy ra; giải quyết chế độ chính sách đối với người có công có nơi còn chậm, thiếu sót… Xung quanh việc chuyển từ viên chức sang công chức đang gặp nhiều khó khăn trong công tác qui hoạch bố trí cán bộ dự nguồn; một số ý kiến cho rằng thời gian đến, các cơ quan, đơn vị và địa phương quán triệt tinh thần đổi mới trong công tác tuyển dụng, căn cứ nhu cầu, định biên được giao để tổ chức thi tuyển; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả biên chế được giao gắn với yêu cầu tinh giản biên chế theo chủ trương của Trung ương.

Tại phiên thảo luận tổ sáng nay, nhiều đại biểu nhận định việc thực hiện Luật Đầu tư công, đã xây dựng và ban hành Nghị quyết về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm B; xây dựng quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2016-2020. Khó khăn trong xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn ở tỉnh phụ thuộc vào tình hình phát triển kinh tế xã hội từng năm, nên thiếu tính ổn định, khó dự báo. Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển tuy có cải thiện nhưng chưa đáp ứng đủ yêu cầu. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để triển khai đầu tư xây dựng một số công trình, dự án lớn gặp khó khăn, vướng mắc đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án lớn.

Viết Tuyên-Tấn Chiến-Đại Quang