Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Tam Thái

Sáng 18/2, đoàn công tác của Tỉnh ủy Quảng Nam do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Tam Thái, huyện Phú Ninh về kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ tới.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cơ cấu ngành kinh tế của xã Tam Thái đang chuyển dịch theo hướng tích cực, ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 47,7%. Đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm. Toàn xã còn 20 hộ cận nghèo và 30 hộ nghèo, tất cả đều thuộc diện bảo trợ xã hội. Xã Tam Thái là xã Nông thôn mới, các tiêu chí được địa phương duy trì và nâng cao chất lượng. Phong trào cải tạo vườn tạp phát triển mạnh, đến nay, có 139 vườn được cải tạo trồng cây ăn quả, hồ tiêu, nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kinh tế tổ hợp tác, hợp tác xã có chiều hướng phát triển, có 5 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, từng bước triển khai chuỗi liên kết trong sản xuất, chăn nuôi và xây dựng sản phẩm OCOP trên địa bàn.

Xã Tam Thái dự kiến tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 vào tháng 3. Hiện nay các công tác chuẩn bị về nội dung Báo cáo chính trị, công tác nhân sự cơ bản đảm bảo theo quy định.

Xuân Hiếu – Trần Chiến