Khai mạc triển lãm Bảo tồn và Phát triển Di sản Văn hoá Mỹ Sơn

Sáng 21, tại Bảo tàng Mỹ Sơn, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Di sản Văn hoá Mỹ Sơn khai mạc trưng bày Triển lãm Bảo tồn và Phát triển Di sản Văn hoá Thế gới Mỹ Sơn.

Trưng bày với chủ đề “Tiến trình bảo tồn và phát triển Di sản Văn hóa Mỹ Sơn” chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và 20 năm Khu đền tháp Mỹ Sơn được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới (4/12/1999- 2019), nhằm nhìn lại chặng đường đã qua của công tác bảo tồn và phát triển Khu di sản Mỹ Sơn, là chặng đường mang dấu ấn rất quan trọng và ý nghĩa của tiến trình bảo tồn và phát triển bền vững khu di sản này. Trưng bày lần này, có những hình ảnh đã được lưu giữ hơn trăm năm qua, có những bức hình lần đầu tiên được công bố, nhưng tất cả là những hình ảnh trung thực nhất được ghi lại trong suốt hành trình nỗ lực cứu vãn, bảo tồn và phát triển thung lũng xinh đẹp bên bờ Nam sông Thu Bồn này.