Khai mạc kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa 9

Sáng 20/11, HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa 9 đã khai mạc kỳ họp thứ 19, kỳ họp chuyên đề bàn về công tác nhân sự, bầu PCT HĐND, UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh và bàn một số nội dung theo luật định. Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh-Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên khai mạc có Phó Bí thư TT tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Xuân Ca.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 19, Bí thư Tỉnh ủy,Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 05 năm 2016-2020, trong bối cảnh cả nước và tỉnh Quảng Nam đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy  giảm. Tăng trưởng kinh tế trong nước chững lại và thấp hơn so với cùng kỳ; hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề; nhiều hoạt động kinh tế-xã hội ngưng trệ, gián đoạn chuỗi cung ứng. Trong  bối cảnh  gặp  khó  khăn,  thách  thức  lớn,  Đảng  bộ,  chính  quyền,  nhân  dân  và  cộng đồng doanh nghiệp  của  tỉnh tập trung quyết  liệt thực hiện “mục tiêu kép”: vừa chống dịch bệnh, vừa duy  trì, phục  hồi  nhanh, phát  triển  các hoạt động kinh tế-xã hội và bảo đảm đời sống nhân dân.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh.

Tại kỳ họp này, ngoài việc bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; HĐND tỉnh thảo luận về Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021-2025; Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 và chỉ tiêu chuyển mục đích đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp kỳ cuối (2016 – 2020) của các huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Tiên Phước; Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị phía Nam thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên.

Thay mặt TT HĐND tỉnh; Bí thư tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường thông qua Tờ trình giới thiệu Ông Trần Xuân Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025-Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa 21 để bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Kết quả, ông Trần Xuân Vinh có 43/43 phiếu bầu đồng ý, đạt tỷ lệ 100% trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng trong phiên họp sáng 20/11; Thay mặt UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thông qua Tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Hồng Quang-Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy khóa 22-Bí thư thành ủy Tam Kỳ để bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Mai Văn Mười-Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Y tế, bà Trương Thị Lộc-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh-Xã hội. Kết quả, Ông Nguyễn Hồng Quang có 44/44 phiếu bầu đồng ý, đạt tỷ lệ 100 % trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021; Ông Mai Văn Mười-Giám đốc Sở Y tế và bà Trương Thị Lộc-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh-Xã hội cũng 44/44 phiều bầu đồng ý đạt tỷ lệ 100%, trúng cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Viết Tuyên-Trần Chiến