Khai mạc hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20, khóa XXI

Sáng 10/7, Tỉnh ủy Quảng Nam khai mạc hội nghị lần thứ 20 – nhiệm kỳ XXI, đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; bàn định hướng phát triển Khu KTM Chu Lai và vùng đông Quảng Nam giai đoạn 2020 -2025, định hướng đến năm 2030 và góp ý dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH đảng bộ tỉnh khóa XXI – nhiệm kỳ 2015-2020 để trình đại hội nhiệm kỳ đến. UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh – Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Phó Bí thư – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh các nội dung thảo luận tại hội nghị lần này hết sức quan trọng; đề nghị Hội nghị tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế; đặc biệt, đề xuất các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội, phục hồi sản xuất, kinh doanh; phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra; tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện và chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh vào đầu tháng 10/2020. Đ/c Bí thư cũng đã gợi ý nhiều vấn đề để hội nghị tập trung thảo luận làm sáng tỏ để xác định chiến lược phát triển tổng thể KTXH trong giai đoạn đến.

Sau phát biểu khai mạc, PBT Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, điều hành trong 6 tháng qua và nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2020. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020, ảnh hưởng của dịch bệnh… nên việc phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn; vì vậy chỉ có khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là khu vực duy nhất có mức tăng trưởng trên 3%; các lĩnh vực khác đều bị ảnh hượng nặng nề. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chỉ đạt trên 31% dự toán, giảm sâu với cùng kỳ. Trong khi đó tổng chi ngân sách địa phương trên 8.940 tỷ đồng. Dịch bệnh kéo dài, ảnh hưởng lớn đến đầu tư, phát triển; tuy nhiên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo chống dịch quyết liệt, không để lây lan; đây là thành công lớn và đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH trong tình hình mới. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tích cực rà soát, bổ sung quy hoạch, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp.  Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Điều lệ Đảng.

6 tháng cuối năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền xác định tập trung toàn lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ mục tiêu kép – vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động  kinh tế – xã hội và bảo đảm đời sống của Nhân dân; chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Trong buổi sáng, hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến để làm sáng tỏ thêm một số vấn đề trọng tâm trong định hướng phát triển kT-XH trên địa bàn trong thời gian đến.

Trung Hiếu – Trần Chiến