Khai mạc hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18 khóa XXI

Sáng 11/12, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức khai mạc hội nghị lần thứ 18 nhằm thảo luận, đánh giá chương trình công tác năm, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của của tỉnh năm 2019; thông báo kết quả Hội nghị trung ương 11 khóa XII; tổng kết đánh giá một số nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy trong năm 2019, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Các đồng chí Phan Việt Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhìn nhận năm 2019 Quảng Nam đối diện với nhiều khó khăn thách thức do tình hình thế giới, khu vực biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp; các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn xảy ra khá nhiều; biến đổi khí hậu, tình trạng cháy rừng, phá rừng, dịch tả heo Châu Phi gây thiệt hại nặng cho nhiều ngành kinh tế, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân…Tuy nhiên, vượt lên trên những khó khăn đó, theo Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhờ tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương và sự chung tay, góp sức của nhân dân đã góp phần giúp Quảng Nam đạt và hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng. Nổi bật là việc hoàn thành các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng; công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm giải quyết. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2019, vẫn còn nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt so với kỳ vọng, nhất là 2 chỉ tiêu tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP và chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Bên cạnh đó, có nhiều chỉ tiêu đạt nhưng cơ cấu lại không đồng đều. Đồng chí Phan Việt Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh:

 

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, kinh tế của tỉnh trong năm 2019 tiếp tục tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng thấp. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP ước đạt 60.788 tỷ đồng, tăng khoảng 3,81% so với năm 2018, chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch khá chậm so với năm 2018:. Ngành công nghiệp tăng trưởng chậm (tăng 3%), một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tiếp tục duy trì và phát triển. Thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn phát triển khá.

Cùng với việc thảo luận, đánh giá toàn diện các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế xã hội, chỉ ra những nguyên nhân, tồn tại cũng như khó khăn trong việc quản lý điều hành thì việc đề ra những giải pháp để đạt được các chỉ tiêu trên các lĩnh vực trong năm 2020 được các đaị biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến.

Cũng tại hội nghị lần này, Tỉnh ủy cũng thông báo về kết quả Hội nghị trung ương 11 khóa XII; bàn chương trình công tác năm 2020 của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy; đánh giá kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và bàn một số nội dung quan trọng khác.

Trần Đức – Phúc Lâm