Khai mạc Đại hội Hội Văn học nghệ thuật Quảng Nam lần thứ 9

Sáng 28/11, tại thành phố Tam Kỳ đã diễn ra Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024; Tham dự có Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân; Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Văn học nghệ thuật Quảng Nam đã có bước phát triển mạnh về tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đã kết nạp mới 40 hội viên nâng tổng số hội viên lên 217 người. 5 năm qua, trên 70% hội viên thường xuyên tham gia sáng tác và có tác phẩm được giới thiệu trên các báo, tạp chí trung ương, địa phương và tham gia liên hoan, hội thi, triển lãm khu vực và toàn quốc. Duy trì công tác xuất bản, từng bước nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của Tạp chí Đất Quảng. Hội Văn học nghệ thuật và các chi hội chuyên ngành luôn làm tốt công tác tập hợp, tạo điều kiện và khuyến khích hội viên sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có chất lượng góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, trong sáng tác về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh, xây dựng nông thông thôn mới, các dân tộc thiểu số Việt Nam; đề tài tuổi trẻ, biển đảo… nhiều hội viên tích cực tham gia, đóng góp nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, phản ánh một cách chân thực đời sống xã hội, thể hiện sự nhiệt huyết, hoài bảo trách nhiệm của công dân trong công cuộc kiến thiết xây dựng quê hương đất nước giàu, mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; định hướng xây dựng, cỗ vũ cho công chúng các giá trị chân, thiện, mỹ, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ đổi của đất nước; đã gặt hái mang về cho tỉnh Quảng Nam nhiều thứ hạng cao. Với phương châm: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm của văn nghệ sĩ để xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật Quảng Nam trong thời kỳ mới, trong nhiệm kỳ 9, hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật Quảng Nam  tiếp tục nghiên cứu đổi mới, đa dạng về đề tài nội dung, loại hình, phương pháp sáng tác, bám sát thực tiễn đời sống xã hội và những chuẩn mực mới trong thị hiếu thẩm mỹ, tiếp nhận văn hóa của công chúng. Các tác phẩm cần thể hiện nổi bật những nhân tố tích cực trong xã hội. Tiếp tục củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức hội. Tổ chức các phong trào thi đua sáng tác, giới thiệu, tìm hiểu các tác phẩm văn học, nghệ thuật có tính thẩm mỹ, gần gũi với đời sống của người dân.

Viết Tuyên-Trần Đức