Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

Sáng ngày 24/6, tại trường Chính trị Quảng Nam; Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực III tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 16, hệ không tập trung. Dự lễ khai giảng và quán triệt khóa học có PGS,TS Nguyễn Văn Lý – Giám đốc Học viện chính trị Khu vực III. Về phía tỉnh Quảng Nam có sự tham dự của UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín; PCT UBND tỉnh Lê Văn Thanh.

Tham gia lớp học có 90 học viên là cán bộ nguồn nằm trong diện quy hoạch của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Trong thời gian nghiên cứu, học tập, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng Đảng; các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý; những kiến thức mới về kinh tế, xã hội, chính trị trong nước và quốc tế… Tất cả các chuyên đề trên được học tập, nghiên cứu trong thời gian 2 năm (2019-2021).

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh vững về tư tưởng, chính trị, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, có những cách làm mới, sáng tạo, đột phá góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng phát triển. Theo đó các học viên cần nghiêm túc thực hiện quy chế, quy định của lớp học trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu; đồng thời, tích cực học tập, nâng cao kiến thức, gắn lý luận với thực tiễn để phục vụ tốt cho quá trình công tác tại địa phương, đơn vị.

Trung Hiếu