Huyện ủy Thăng Bình hội nghị lần thứ 19

Sáng 9/10, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị lần thứ 19 nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Huyện ủy Thăng Bình đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành cơ bản nhiệm vụ công tác. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh đã đạt được nhiều kết quả. Tổng giá trị sản xuất ngành kinh tế được hơn 13.300 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch đề ra. Cơ cấu giữa các ngành nông, lâm, ngư nghiệp – công nghiệp, xây dựng – thương mại, dịch vụ tương ứng là 15,31% – 38,44% – 46,25%. Việc thực hiện các chế độ trợ cấp cho các đối tượng chính sách, xã hội được giải quyết đầy đủ, kịp thời; đời sống nhân dân được ổn định; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt; quốc phòng – an ninh được đảm bảo. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: công tác phát triển đảng viên còn thấp. Việc khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, phá rừng vẫn còn diễn ra ở một số địa phương và chưa được giải quyết triệt để. Trong 3 tháng còn lại của năm 2019, Huyện ủy Thăng Bình sẽ tập trung củng cố các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương, đơn vị,tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình Văn phòng tham mưu, giúp việc chung của cấp xã.

MINH TÂN