Huyện ủy Hiệp Đức tổ chức hội nghị lần thứ 10

Huyện ủy Hiệp Đức hôm nay cũng đã tổ chức hội nghị lần thứ 10 nhằm đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019.

Trong 9 tháng đầu năm dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy Hiệp Đức, các chỉ tiêu KT-XH, AN-QP trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt trên 13.240 tấn. Thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trang trại giai đoạn 2016-2020, toàn huyện xây dựng được 58 vườn. Về xây dựng NTM, bình quân toàn huyện 13,45 tiêu chí/xã, phấn đấu đến cuối năm 2 xã Bình Sơn và Hiệp Hòa về đích NTM. Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 145 tỷ đồng đạt 78% NQ. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, Huyện ủy Hiệp Đức quán triệt chỉ thị số 18-CT/HU về tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở tiến đến Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hiệp Đức lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, thời gian đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành trước tháng 2/2020, đại hội đảng bộ cơ sở hoàn thành trước tháng 30/6/2020 và thời gian đại hội đảng bộ huyện trước 31/8/2020.

 

Mỹ Linh – Thanh Hoa