Nữ có thể tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự không?

htth copy

 

Hỏi: Hiện nay nữ có thể tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự không? Nếu được thì thủ tục như thế nào? (Chị Phạm Thị Thanh Thủy khối phố Long Xuyên thị trấn Nam Phước)