Hơn 50 hộ nghèo được sử dụng điện năng lượng mặt trời

Gần 30 triệu đồng, là số tiền mà cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam dành tặng cho hơn 50 hộ đồng bào Cadong tại xã Trà Don, huyện Nam Trà My sử dụng điện năng lượng mặt trời.

Công trình gồm 16 cột điện, mỗi bộ đèn có 3 bóng và hệ thống thu – nhận năng lượng mặt trời. Chương trình hỗ trợ tặng đèn năng lượng mặt trời thực sự hài lòng, bởi hệ thống điện đã đáp ứng được phần nào nhu cầu cơ bản. Đây là nỗ lực cũng như đóng góp của cán bộ, công chức ngành Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam nhằm mang lại ánh sáng cho người dân, giúp người nghèo tiết kiệm chi phí sử dụng điện. Công trình còn góp phần xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp cho khu dân cư, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, bảo đảm an toàn giao thông và trật tự cho người dân ở vùng nông thôn miền núi.

Tuấn Tú