Hơn 1.400 thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm hành chính công tỉnh trong quý III/ 2019

Trong quý III năm 2019, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo từ cấp tỉnh xuống cơ sở và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hiện nay, số thủ tục hành chính (TTHC) đưa vào tiếp nhận và trả kết quả của 17 sở, ban, ngành tại Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh là 1.439 TTHC và 82 TTHC của 3 cơ quan là Công an tỉnh, Cục thuế và Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tính từ ngày 1.1.2019 đến 15.08.2019 trung tâm đã tiếp nhận trên 54.000 hồ sơ, qua đó giải quyết hơn 50.800 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trả trước và đúng hạn là 99%. Việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh mang lại kết quả tích cực, chất lượng giải quyết hồ sơ được cải thiện. Phần lớn người dân và doanh nghiệp đến giao dịch đều hài lòng về thái độ phục vụ và thời gian giải quyết TTHC tại trung tâm.

LONG PHI