Hôm nay 22.2, bắt đầu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh

Ngày 19.2, Ủy ban Bầu cử tỉnh ra thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.  Theo thông báo: độ tuổi và tiêu chuẩn của người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh tính đến ngày bầu cử được công bố (23.5.2021), công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên, có đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử ĐBQH và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh gửi kèm theo 3 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên sơ yếu lý lịch và tiểu sử tóm tắt). Các mẫu hồ sơ nêu trên được ban hành kèm theo Nghị quyết số 41 ngày 18.1.2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41. Người ứng cử có thể liên hệ Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam (cơ quan thường trực: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, địa chỉ 268 Trưng Nữ Vương, TP.Tam Kỳ) để nhận hồ sơ ứng cử hoặc có thể tải file điện tử các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử từ Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: http://www.noivuqnam.gov.vn. Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử ĐBQH và người tự ứng cử ĐBQH nộp 2 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử tỉnh. Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nộp 1 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử tỉnh. Thời gian nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22.2 và kết thúc vào 17 giờ ngày 14.3.2021 (riêng thứ Bảy, ngày 13.3 và Chủ nhật, ngày 14.3, Ủy ban Bầu cử tỉnh vẫn nhận hồ sơ ứng cử). Hồ sơ nộp tại cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, số 268 Trưng Nữ Vương, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

V.V.T