Hội thảo “Thiên tai lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền Trung, nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu”

Ngày 16/1, tại thành phố Hội An, Tổng hội Xây dựng Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo “Thiên tai lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền Trung, nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu”. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng và các địa phương của các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề trong các đợt thiên tai vừa qua. Ông Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đồng chủ trì.

Tấn Châu