Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm các bước triển khai chương trình OCOP năm 2019

Sáng 14/6, Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam phối hợp với Công ty Cổ phần tư vấn chất lượng và đào tạo Tín Việt tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm các bước triển khai chương trình OCOP năm 2019.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được thông tin tóm tắt về chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; các giải pháp cốt yếu thực hiện chu trình OCOP; hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, phát triển, tiếp thị sản phẩm; thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp, HTX khi tham gia kết nối chuỗi giá trị về đầu tư nông nghiệp; và việc vận dụng Nghị định số 98/2018 về chính sách khuyến khích, hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Các đại biểu cũng nêu lên những thuận lợi, khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai chương trình OCOP tại các địa phương, đồng thời được giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc thực hiện chương trình.

Năm 2019, Quảng Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ nâng cấp, củng cố, phát triển các sản phẩm đã tham gia phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP năm 2018. Mục tiêu đặt ra là có trên 80% số sản phẩm đã đăng ký tham gia đạt hạng 3 sao trở lên; hỗ trợ phát triển/nâng cấp khoảng 120 sản phẩm mới/sản phẩm đã có. Tỉnh cũng hỗ trợ xây dựng/nâng cấp được 4 đến 6 điểm bán hàng OCOP, 2 đến 3 trung tâm OCOP cấp huyện; tổ chức hội chợ quảng bá, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm đã được đánh giá, xếp hạng cấp tỉnh.

Kim Ngân – Phúc Lâm

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *