Hội Nhà báo: tập huấn tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22

Sáng 22/9, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam cho 200 hội viên và các phóng viên, nhà báo của các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh. Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan tham dự và trực tiếp báo cáo định hướng tuyên truyền. Tham dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu.

Theo Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan, từ nay đến đại hội Đảng bộ tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí cần tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020; Dự báo tình hình, thời cơ và thách thức của Quảng Nam trong giai đoạn mới cùng những mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Quảng Nam đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18/25 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra. Nổi bật là nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, nằm trong nhóm tỉnh thành có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước.

 Trong phiên làm việc với Bộ Chính trị, Thủ tướng CP để phê duyệt nội dung Đại hội XXII của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ đã nhận định: Quảng Nam là một trong những trung tâm kinh tế phát triển của cả nước, nền kinh tế có độ mở cao, những thời cơ, thách thức đã và sẽ đặt ra, từ đó, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế – xã hội vừa cấp bách trong ngắn hạn, vừa có tầm nhìn dài hạn để phát triển nhanh và bền vững. Về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, Quảng Nam cần chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, tăng tỷ trọng nội địa trong sản phẩm; cơ cấu lại nền nông nghiệp theo hướng nâng cao hơn nữa giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp sinh thái….

Xác định công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII là nhiệm vụ chính trị quan trọng; tại hội nghị tập huấn, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí tập trung tuyên tuyền sâu rộng  làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; theo đó ở những thời điểm cụ thể các cơ quan tuyên truyền cần chủ động, xây dựng kế hoạch để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất; góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Dự kiến cuối tháng 9 này, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức họp báo về các nội dung tiến tới đại hội.Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22 sẽ diễn ra vào các ngày 11,12,13 tháng 10 năm 2020.

Trung Hiếu