Hội người mù Quảng Nam hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Sáng 8/7, Hội ngươi mù Quảng Nam hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ cùng hơn 80 cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho 2.400 hội viên người mù toàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nên hoạt động của Hội bị ảnh hưởng, nhất là lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, các cấp hội vẫn làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh vừa triển khai hoạt động theo kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu các cơ sở của Hội trên 1,1 tỷ đồng. Người mù và gia đình cũng được tạo điều kiện vay vốn để sản xuất, kinh doanh. Các cấp hội vận động các tổ chức nhân đạo từ thiện hỗ trợ kinh phí hoạt động trên 2 tỷ đồng, vận động hỗ trợ cho trên 5.000 lượt người mù với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, hội viên được hưởng các chính sách hỗ trợ, chăm lo đời sống. Giai đoạn 2015 – 2020, các cấp hội đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước như: Tuần lễ chăm sóc người mù, Năm xoá mù chữ cho người mù, Năm việc làm cho người mù, cuộc vận động Xoá đói giảm nghèo cho người mù và Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hoà nhập với cộng đồng.

Dịp này, có 3 tập thể tiêu biểu được TƯ Hội người mù Việt Nam khen thưởng, Tỉnh hội cũng tuyên dương, khen thưởng 2 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Kim Ngân – Trần Chiến