Hội nghị trực tuyến về xây dựng chính phủ điện tử

Sáng 12/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử Bộ, ngành địa phương. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Tại đầu cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự ra đời của Nghị quyết 17 về một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025, công tác xây dựng CPĐT đã đạt nhiều thành tựu quan trọng khi có một cơ quan chỉ đạo, điều phối thống nhất từ TƯ đến địa phương, làm chủ công nghệ về CPĐT và an toàn an ninh mạng. Tỷ lệ dịch vụ công mức độ 4 tăng gấp đôi, từ 4,5% lên hơn 10%; 100% bộ ngành địa phương liên thông văn bản điện tử quốc gia; nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu tăng 9 lần; có mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối từ TƯ đến địa phương…Tuy nhiên, công tác xây dựng CPĐT vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế như: chưa ban hành một số nghị định về xây dựng CPĐT; chưa hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai; trên 70% bộ ngành, địa phương chưa có nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thấp…

Năm 2020 là năm đầu tiên Việt Nam chuyển sang chính phủ số, chính quyền số. Mục tiêu đề ra là tập trung hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 17, trong đó chú trọng mục tiêu đạt 30% tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, xây dựng chiến lược CPĐT giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch 3 năm 2021 – 2023; hoàn thiện thể chế và các yếu tố nền tảng của CPĐT. Hội nghị cũng đã đưa ra một số vấn đề để thảo luận liên quan đến nguồn ngân sách cho CPĐT, vấn đề đầu tư cho các nền tảng dùng chung, thống nhất một ban chỉ đạo chung về CPĐT, đô thị thông minh, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số, thống nhất một cơ quan điều phối thống nhất trong xây dựng CPĐT.

Kim Ngân – Minh Quân – Mỹ Liên (tt) – Đoàn Như (tt)