Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngành Thanh tra năm 2021

Chiều 12/1, Thanh tra Chính phủ Hội nghị trực tuyền toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Thanh tra năm 2021. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam.

Năm 2020, toàn ngành đã triển khai gần 6.200 cuộc thanh tra hành chính và 181.227 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 86.369 tỉ đồng, 6.366 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 23.840 tỉ đồng và 830 ha đất. Chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 384.435 lượt công dân, giảm 17,4% so với năm 2019. Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 894 tỉ đồng, trên 107 ha đất. Hiện Thanh tra Chính phủ đã thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức tại 4.884 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Số cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý là 76 người. Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế mà toàn ngành nổ lực khắc phục bằng những giải pháp đưa ra trong triển khai nhiệm vụ năm 2021.

LONG PHI – PHÚC LÂM