Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021

Sáng 11/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021. Tại điểm cầu Quảng Nam, có Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng đại diện lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH và các sở, ngành liên quan tham dự.

Với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong giai đoạn 2016-2020, cơ cấu lao động chuyến dịch tích cực. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 51,6% năm 2015 lên 64,5% năm 2020. Nhân lực chất lượng cao tăng cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng, đời sống người có công được nâng lên, phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được đẩy mạnh; đến nay 99,7% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; không còn hộ người có công trong diện hộ nghèo, Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm nhanh. Năm 2021, Ngành LĐ,TB &XH đề ra mục tiêu đảm bảo ổn định và phát triển thị trường lao động linh hoạt và thích ứng nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế – xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp… Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, tiến tới mục tiêu bao phủ toàn dân; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống người có công, người nghèo, đối tượng yêu thế trong xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Dương Oanh-Quốc Thành