Hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế

Sáng 16/8, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trên cả nước về triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế. Bộ Trưởng Bộ Y tế, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường và Trưởng đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Tham dự tại đầu cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Chất thải nhựa đang hàng ngày tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khoẻ con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ đang quyết liệt thực hiện các chính sách và giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường từ chất thải nhựa. Trong lĩnh vực y tế, chất thải nhựa được phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau như: các hoạt động thường ngày từ nhân viên y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân, người sử dụng dịch vụ y tế; từ hoạt động chuyên môn y tế …Những vật liệu nhựa dùng trong các hoạt động này có thể thay thế bằng các chất liệu an toàn, thân thiện hơn đối với môi trường nếu có sự quyết tâm, chung tay của toàn thể ngành Y tế cũng như người dân. Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giảm thiểu rác thải nhựa, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và toàn ngành Y tế thực hiện nghiêm túc, đưa nội dung vào chỉ tiêu phấn đấu và mốc thời gian thực hiện. Ngành y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn đôn đốc kiểm tra và định kỳ tổng hợp báo cáo về kết quả thực hiện. Đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành Y tế.

Ly Lan – Phúc Lâm