Hội nghị trực tuyến Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 29/5, Tỉnh ủy Quảng Nam Hội nghị trực tuyến với 18 huyện, thị xã, thành phố để thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đã quán triệt một số nội dung hội nghị, thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12. Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 12 đã thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc; xem xét, quyết định Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; thảo luận về tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, cách thức lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận, cho ý kiến phân tích, bổ sung, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xem xét, thảo luận, cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thực hiện nguyên tắc phân bổ đại biểu phải theo quy định của Điều lệ Đảng, có số lượng hợp lý. Bảo đảm lựa chọn đúng và bầu được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương như: Thông báo 158 ngày 2.1.2020 của Ban Bí thư; Thông báo 160 ngày 15.1.2020 của Bộ Chính trị về Tiếp tục thực hiện kết luận 62 về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; Chỉ thị 39 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

LONG PHI – PHÚC LÂM