Hội nghị Chủ tịch UBMTTQVN các tỉnh, thành phố năm 2020

Sáng 8/7, Uỷ Ban Trung ương MTTQVN hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQVN các tỉnh, thành phố năm 2020. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến toàn quốc với sự tham dự và chủ trì của Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư TW đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Bí thư TW đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, tranh thủ thời cơ, chủ động, sáng tạo phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch Covid19. Tính đến cuối tháng 6, tống số tiền và hiện vật quy ra tiền vận động ở TW và địa phương được trên 2 nghìn tỷ đồng. Trên cơ sở số tiền và hiện vật vận động được đã kịp thời phối hợp cùng Chính phủ, các cấp, các ngành hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất. Công tác giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân tại các địa phương được thực hiện thường xuyên, liên tục góp phần ngăn ngừa phát hiện các sai phạm, trục lợi chính sách. Ủy ban MTTQVN các cấp tiếp tục triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Quỹ vì người nghèo” ‘Người VN ưu tiên dùng hàng VN” với những hoạt động phù hợp, thiết thực. Đến nay, cả nước có 5.233 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, Ủy ban MTTQVN các cấp vận động trên 2,400 tỷ đồng vào quỹ người nghèo và các chương trình an sinh xã hội… Đặc biệt, MTTQ các tỉnh thành thuộc đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đã vận động các tầng lớp nhân dân khắc phục và vượt qua khó khăn kép do đại dịch Covid 19 và hạn hán, xâm nhập mặn. Ủy ban MTTQ Việt Nam đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm tham gia tổ chức, góp ý vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác giám sát và phản biện xã hội được thực hiện tốt tại nhiều địa phương.

Dương Oanh-Quốc Thành