Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ 8

Sáng 15/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tham dự hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021, đánh giá kết quả hoạt động năm 2019,  triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2019, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các Hội thành viên tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác tập hợp, phát huy đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức thành công cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12 . Công tác tổ chức các cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật luôn được duy trì, tạo ra sự gắn kết giữa khoa học công nghệ với sản xuất, chú trọng công tác tôn vinh trí thức, bồi dưỡng tài năng sáng tạo trong học sinh, sinh viên và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân khẳng định, với những kết quả đã đạt được trong năm 2019, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 là tiếp tục giai đoạn đột phá trong các hoạt động của Liên hiệp, tạo bước chuyển biến cả về chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của UBND tỉnh, góp phần xây dựng các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam thực sự là tổ chức chính trị-xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức của tỉnh, góp sức xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Viết Tuyên-Minh Quân