Hội LHPN các cấp hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa

Hưởng ứng thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 26 ngày 30/10/2018 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về việc triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện phong trào và chỉ đạo Hội LHPN các cấp phối hợp với các ngành liên quan tổ chức được nhiều hoạt động có sức lan toả.

Trong công tác chỉ đạo, ngoài ban hành kế hoạch các cấp Hội có những việc làm cụ thể như: phối hợp với Phòng Tài Nguyên và môi trường cùng cấp tổ chức thực hiện cam kết và xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”; lồng ghép triển khai hoạt động Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch – Vệ sinh môi trường; Triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh…18/18 huyện, thị, thành cam kết sử dụng chai thủy tinh đựng nước trong các cuộc họp và phát động phong trào nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần. Cấp tỉnh, đã sử dụng bình, ly thuỷ tinh thay thế chai nhựa trong các cuộc họp, hội thảo, hội nghị. Một số mô hình mới được xây dựng, bước đầu hoạt động có hiệu quả và nhận được sự ủng hộ của nhân dân, như: mô hình “Chợ nói không với rác thải nhựa”; ra mắt cửa hàng phân phối sản phẩm thân thiện với môi trường; mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm gia dụng” ở tx Điện Bàn; mô hình xách giỏ đi chợ ở các huyện Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn.

Xuân Hiếu