Hội cựu chiến binh tỉnh tập huấn lực lượng nòng cốt

Sáng 24/9, Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ nòng cốt năm 2019. Tham dự hội nghị có trên 120 đồng chí là cán bộ hội cựu chiên binh các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về pháp luật, những thông tin mang tính thời sự về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhằm đáp ứng nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương; vai trò của cựu chiến binh trong việc phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các vụ việc phức tạp gây mất an ninh trật tự, đồng thời giải quyết vụ việc đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, một số nội dung liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo và chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta cũng được trao đổi tại buổi tập huấn. Với những kiến thức được trang bị sẽ là cơ sở để thời gian tới, Hội CCB các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã hội trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu địa phương trong tình hình mới.

Ngọc Trang – Trần Chiến