Hội cựu chiến binh tỉnh hội nghị tổng kết công tác vay vốn ưu đãi

Sáng 16/10, Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác, cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách trong hội cựu Quảng Nam giai đoạn 2015 -2020.

Qua 5 năm thực hiện vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, các cấp Hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội cùng cấp làm tốt công tác chính sách tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trong hội cựu chiến binh tỉnh. Tăng trưởng dư nợ từ năm 2015 đến tháng 6/2020 trên 236 tỷ đồng nâng tổng dư nợ vốn vay các cấp Hội nhận ủy thác trên địa bàn tỉnh đến tháng 6/2020 ước tính trên 670 tỷ đổng cho gần 17.400 hộ vay; trong đó có trên 4.300 hộ cựu chiến binh. Thông qua việc vay vốn phát triển kinh tế nhiều hộ cựu chiến binh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững; đồng thời giải quyết việc làm cho trên 22.350 lao động là hội viên cựu chiến binh, lao động các địa phương. Theo đó, 6 tháng đầu năm, qua thống kê cho thấy 9 huyện, thị, thành phố đồng bằng không còn hộ cựu chiến binh nghèo; 9 huyện miền núi tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo giảm còn 10,7%.

Bên cạnh đó, các cấp hội cũng chú trọng vận động xây dựng và thành lập các tổ tiết kiện và vay vốn đúng quy định,hướng dẫn; kịp thời chuyển nguồn vốn ưu đãi đến với đối tượng thụ hưởng, thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, quản lý chặt chẽ nguồn vốn vay, không để xâm tiêu, chiếm dụng vốn; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguồn vốn vay, phối hợp kịp thời xử lý nợ rủi ro.

Ngọc Trang –Trần Chiến