Hội Chữ thập đỏ Quảng Nam triển khai nhiệm vụ công tác Hội 2020

Sáng 14/1, Hội Chữ thập đỏ Quảng Nam đánh giá tình hình hoạt động của công tác Hội 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2020.

Năm 2019, hoạt động nhân đạo của các cấp hội trong Tỉnh đã thu được nhiều kết quả nổi bật. Hội Chữ thập đỏ đã đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ của từng cấp Hội với tổng giá trị hơn 123 tỷ đồng, trợ giúp trên 453 nghìn lượt hộ gia đình nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội. Trong đó, công tác xã hội đạt gần 15,5 tỷ đồng. Các phong trào, cuộc vận động của Hội đều đạt kết quả cao, hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu Trung ương giao…Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa ứng phó thiên tai thảm họa, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, vận động hiến máu tình nguyện, xây dựng tổ chức Hội… cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Từ thực tiễn điều kiện kinh tế – xã hội còn gặp nhiều khó khăn, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã nghiên cứu, phân tích các thế mạnh của địa phương mình để phát triển những mô hình nhân đạo thực sự đem lại hiệu quả cho người dân điển hình như: Hũ hạo tình thương; Đồng tiền nhân đạo; Bữa ăn tình thương; Tủ thuốc nhân đạo; Nuôi heo đất trong từng lớp học; Thư viện nhân ái; Chữ thập đỏ 3 có… Năm 2020; Hội Chữ thập đỏ toàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ X; tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả “Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2020”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, xây dựng tốt kế hoạch phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai; phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo tại cộng đồng.

Viết Tuyên-Phúc Lâm