Hội An điều chỉnh phát triển mạng lưới cơ sở lưu trú du lịch

Thành phố Hội An vừa phê duyệt Đề án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển mạng lưới cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn từ nay đến năm 2020 trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tạo sự công bằng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và phát triển bền vững.

Trong năm 2019 thành phố Hội An có khoảng 631 cơ sở với khoảng 9.051 phòng đã có chủ trương thống nhất đầu tư và đưa vào hoạt động, trong đó số đông hơn là loại hình biệt thự du lịch và homestay… Điều đó chứng tỏ Hội An đang phát triển rất nhanh mạng lưới cơ sở lưu trú du lịch. Tuy vậy, hiện nay một số trường hợp cá nhân, tổ chức không đáp ứng đủ điều kiện cho phép đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo một số quy định của thành phố, đã đến các cơ quan chủ quản cấp trên tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp và lập các thủ tục đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện để được cấp phép lưu trú. Do vậy, UBND thành phố Hội An đã chính thức phê duyệt Đề án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển, quy trình cấp phép và quản lý mạng lưới cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2020 với những quy định cụ thể ở từng khu vực, điều kiện về diện tích đất V.V. Theo đó, UBND thành phố chỉ cho phép phát triển các loại hình cơ sở lưu trú du lịch là: khách sạn thành phố và khách sạn nghỉ dưỡng, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, homestay. Riêng địa bàn xã đảo Tân Hiệp chỉ cho phép phát triển loại hình biệt thự du lịch và homestay.

Văn Trường – Duy Uyên