Hỗ trợ hơn 2000 suất học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Sáng 18/7, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam tổng kết các chương trình dự án học bổng phi chính phủ nước ngoài năm học 2018-2019.

Trong năm học qua, Hội Khuyến học tỉnh đã tiếp nhận các chương trình dự án học bổng của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có tính chiến lược lâu dài và phát triển, gồm: Chương trình học bổng “Phát triển giáo dục và kỹ năng” của tổ chức Pacific Links Foundation, Chương trình học bổng “Đào tạo công nghệ – thông tin” của tổ chức Passerelles Numeriques và Chương trình học bổng “Kế hoạch ươm mầm đại thụ Việt Nam” của Ngân hàng Cathay United. Tổng nguồn kinh phí tài trợ của 3 dự án trên 6,5 tỷ đồng, đã hỗ trợ 2.101 suất học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn toàn tỉnh.

Xuân Hiếu – Trần Chiến