Hồ thủy điện Sông Tranh 3 xả điều tiết qua tràn từ 80 đến 380m3/s

Chiều 11.9, Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 3 đã có thông báo về việc vận hành hồ chứa thuỷ điện Sông Tranh 3.

 

Vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 3 để duy trì mực nước hồ dưới cao trình mực nước dâng bình thường 71,5m. Ảnh: H.Đ

Vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 3 để duy trì mực nước hồ dưới cao trình mực nước dâng bình thường 71,5m. Ảnh: H.Đ

 

Cụ thể, bắt đầu từ 19 giờ hôm nay, Công ty CP Thuỷ điện Sông Tranh 3 vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 3 để duy trì mực nước hồ dưới cao trình mực nước dâng bình thường 71,5m. Lưu lượng xả dự kiến là 400-700m3/s, trong đó, lưu lượng qua 2 tổ máy phát điện là 320m3/s, lưu lượng điều tiết qua tràn từ 80-380m3/s.

Hiện nay, theo số liệu quan trắc và lưu lượng thực tế về hồ nhà máy thủy điện Sông Tranh 3: nhánh Sông Trường và Nước Oa khoảng 300-500m3/s; lưu lượng xả phát điện của Sông Tranh 2: 100 – 200m3/s.