Hội thảo nghiên cứu đề tài Sâm ngọc linh.

Sáng 10/12,  Sở KH&CN phối hợp với Viện thổ nhưỡng Nông Hóa tổ chức Hội thảo tham vấn về kết quả thực hiện đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ đăng ký mở rộng phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ và phát triển vùng trồng sâm theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá được thực trạng chất lượng đất đai các vùng quy hoạch trồng sâm, khả năng tích hợp của cây sâm trên các dạng lập địa khác nhau, đề xuất các vùng ưu tiên phát triển cây sâm. Mở rộng phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lí ở phía Tây Nam huyện Nam Trà My tại 7 xã gồm: Trà Nam, Trà Cang, Trà Linh, Trà Dơn, Trà Leng, Trà Don và Trà Tập với phạm vi tiến hành điều tra khoảng 12.494ha, đồng thời khảo sát chất lượng đất và sâm củ tại xã Ch’ơm huyện Tây Giang với diện tích 450ha và xã Phước Lộc huyện Phước Sơn với diện tích 300ha. Từ khi có đề án và được Chính phủ thông qua, giá sản phẩm cây sâm núi tăng lên rất cao, giá cây sâm giống loại 1 năm tuổi từ chổ 50.000đ/cây tăng lên 150.000-180.000đ/cây, giá sâm các loại bình quân từ 50-70 triệu/kg. Mỗi ha trồng sâm sau 5 năm, người dân có thể thu được từ 30-50 tỷ đồng.

Thanh Nhất – Thanh Nhi