HĐND huyện Hiệp Đức tổ chức kỳ họp lần thứ 23

Sáng ngày 17/12, HĐND huyện Hiệp Đức khóa VII tổ chức kỳ họp lần thứ 23, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lê Văn Dũng tham dự kỳ họp.

Năm 2020, mặc dù do ảnh hưởng không nhỏ của thiên tai, dịch bệnh song dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, điều hành của chính quyền nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt trên 97% nghị quyết và tăng 2,53% so với cùng kỳ. Ước giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản đạt trên 517 tỷ đồng, đạt 104% Nghị quyết. Huyện Hiệp Đức cũng đã thực hiện bố trí, sắp xếp nơi ở mới theo Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh cho 95 hộ dân với nguồn vốn giải ngân hơn 4,8 tỷ đồng. Năm 2020, huyện khởi công xây dựng được 94 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có nhiều công trình mang tính đột phá, liên kết vùng như cầu Sông Khang, cầu Ồ Ồ, cầu Trà Linh… Uớc tính tổng thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra là trên 1.600 tỷ đồng; sau bão huyện chỉ đạo kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân. Đến nay, toàn huyện bình quân đạt 14,8 tiêu chí/ xã và 5 thôn được công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Qua rà soát đến cuối năm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 8,93% và tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,76%.

Tại kỳ họp HĐND huyện thông qua một số nội dung theo luật định, thông qua chủ trương đầu tư dự án nhóm C và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020…

Mỹ Linh -Thanh Hoa