Hành vi đưa thông tin trái phép, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm người mắc bệnh Covid 19 có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Hỏi: Hành vi đưa thông tin trái phép, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm người mắc bệnh Covid 19 có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Trả lời: Mục 1 Công văn 45 ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống Covid -19 quy định: người có hành vi đưa trái phép thông tin cá nhân, bí mật đời tư xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của nhân viên y tế, người tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 thì bị xử lý về “Tội làm nhục người khác” theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì hành vi đưa thông tin trái phép, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm người mắc bệnh Covid 19  sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội làm nhục người khác” theo Điều 155 Bộ luật hình sự 2015.