Hàng trăm sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử

Để chủ động sản xuất tiêu thụ các sản phẩm, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, các địa phương đã hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản nói chung và sản phẩm OCOP nói riêng. Các chủ thể đã ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêu thụ sản phẩm OCOP bằng việc bán hàng qua mạng xã hội như: Zalo, facbook, các Website, trang bán hàng, các sàn thương mại điện tử…

Chi cục Phát triển nông thôn đã giới thiệu, thông tin các sản phẩm OCOP đến với các địa phương như: Đà Nẵng, Hà Nội, Hội doanh nhân phía Nam và giới thiệu danh sách điểm bán hàng ở các tỉnh đến các địa phương, chủ thể sản xuất trong tỉnh biết liên hệ giới thiệu bán hàng. Chi cục cũng làm việc trực tiếp và ký bản ghi nhớ với 2 sàn thương mại điện tử là https://quangnam.postmart.vn/ và https://voso.vn/ để đưa các sản phẩm OCOP lên giới thiệu quảng bá và bán hang. Đến nay, đã có 109 sản phẩm lên sàn: https://voso.vn và 104 sản phẩm lên sàn https://voso.vn. Qua nắm thông tin, một số sản phẩm hàng hoá thuộc nhóm lương thực, thực phẩm đã duy trì được mức tăng trưởng, thậm chí một số sản phẩm tăng trưởng cao hơn các năm trước.

 

Kim Ngân – Minh Quân