Giảm thuế thu nhập cho tất cả doanh nghiệp

Do tác động của Covid-19, Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân đã đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho mọi doanh nghiệp trong năm nay. Đề xuất này nhằm mở rộng hơn các đối tượng thụ hưởng thay vì chỉ các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, chỉ có 2% doanh nghiệp tạm thời chưa bị ảnh hưởng, còn lại 20% doanh nghiệp dừng hoạt động, 76% không cân đối được thu chi, 2% đã giải thể, 47% doanh nghiệp buộc phải cắt giảm lao động khi đại dịch tái bùng phát.Trước thực tế này, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân đã đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho tất cả các doanh nghiệp. Với đề xuất này đối tượng được thụ hưởng chủ yếu là doanh nghiệp khoẻ, có doanh thu. Nếu được giảm 30% thuế thu nhập sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này tích tụ vốn để phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh. Trong bối cảnh nền kinh tế, từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn đều kêu khó thì theo các chuyên gia kinh tế giảm thuế sẽ là chính sách tạo động lực tích cực. Do vậy, đối tượng nên được xem xét trên diện rộng. Việc giúp các doanh nghiệp lớn “khỏe” hơn, kỳ vọng còn tạo hiệu ứng tốt hỗ trợ các doanh nghiệp yếu vượt qua giai đoạn khó khăn này.