Gia hạn nhận tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam

Sở VH-TT&DL vừa thông báo, sẽ tiếp tục nhận tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đề nghị hỗ trợ sáng tạo và phổ biến đến ngày 30.7.2019.

Theo thông báo trước đây của Sở VH-TT&DL, thời gian nhận tác phẩm đến 30.6.2019. Tuy nhiên, do một số tác giả, nhóm tác giả đang hoàn thiện tác phẩm, công trình nên Sở VH-TT&DL gia hạn nhận tác phẩm.

Được biết, đối tượng hỗ trợ là tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài tỉnh có công trình, tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam. Công trình, tác phẩm bao gồm các thể loại thơ; văn xuôi; các tác phẩm nghiên cứu, sưu tầm, biên khảo về văn hóa, về vùng đất và con người Quảng Nam… chưa được công bố, xuất bản.

Các công trình, tác phẩm viết về Quảng Nam đã được tặng Giải thưởng Văn học – nghệ thuật Đất Quảng; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; Giải thưởng quốc gia, quốc tế, Giải thưởng chuyên ngành Văn học – nghệ thuật Trung ương và tương đương; các tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đã được xuất bản trên 20 năm, tính đến thời điểm xét hỗ trợ, đã được tác giả (nhóm tác giả) hiệu đính, bổ sung và lập thủ tục tái bản vẫn được xét hỗ trợ…

Nguồn: baoquangnam.vn