Gặp mặt lãnh đạo 3 địa phương Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh

Chiều 10/10, tại thành phố Tam Kỳ đã diễn ra cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo 3 địa phương: thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành và huyện Phú Ninh bàn về định hướng hợp tác phát triển trong tương lai.

Cuối năm 1983, huyện Tam Kỳ được chia tách thành hai đơn vị hành chính là thị xã Tam Kỳ và huyện Núi Thành. Đến đầu năm 2005, huyện Phú Ninh tiếp tục tách ra từ thị xã Tam Kỳ. Từ đó đến nay, 3 địa phương đã nỗ lực vươn lên từ trong gian khó, hiện thành phố Tam Kỳ đã đạt chuẩn đô thị loại II, huyện Phú Ninh trở thành địa phương đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Quảng Nam, huyện Núi Thành đang phấn đấu trở thành thị xã. Sau khi thông tin về những kết quả nổi bật của mỗi địa phương trong thời gian qua, lãnh đạo 3 địa phương đã thảo luận về định hướng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, quy hoạch vùng, kết nối hạ tầng giao thông, văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là xây dựng tour du lịch liên vùng Núi Thành – Tam Kỳ – Phú Ninh, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của mỗi địa phương.

HOÀNG BIN – TƯỜNG QUÂN