Gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Nhân Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 6 giai đoạn 2019-2024, tối 10/10, tại thành phố Tam Kỳ đã diễn ra buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989-6/12/2019).

Diễn văn buổi gặp mặt truyền thống do Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam Huỳnh Cao Thiện trình bày đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Kể từ ngày thành lập đến nay, Hội CCB luôn phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ,  làm tròn chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên; tham mưu cho cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội đối với các hoạt động của cơ quan Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi gặp mặt, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam xác định phương hướng thi đua giai đoạn tiếp theo (2019 -2024) hướng vào việc hoàn thành xuất sắc 7 nhiệm vụ của Hội, mà nhiệm vụ  xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ chủ chốt xuyên suốt.  Phong trào Cựu chiến binh gương mẫu phải gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương nhằm cụ thể hóa, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đi vào cuộc sống.

Viết Tuyên-Trần Chiến