Gần 8,5 tỷ đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Cù Lao Chàm

UBND tỉnh vừa phê duyệt Dự án “Thiết lập mô hình quản lý và phát triển nguồn lợi thủy hải sản ven bờ ở Việt Nam” do Cơ quan Tài nguyên Thủy sản Hàn Quốc tài trợ. Dự án được triển khai trong năm 2020 tại Cù lao Chàm, thành phố Hội An với tổng nguồn vốn đầu tư gần 8,5 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn vốn viện trợ của Cơ quan Tài nguyên Thủy sản Hàn Quốc hơn 8,4 tỷ đồng còn lại là nguồn vốn đối ứng của TP Hội An. Mục tiêu chung của dự án nhằm phục hồi nguồn lợi thủy hải sản tại Cù Lao Chàm. Ngoài việc hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực về quản lý và phát triển nguồn lợi thủy sản cho đội ngũ cán bộ địa phương, các chuyên gia Hàn Quốc cũng sẽ được cử đến hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại Cù Lao Chàm. Dự án sẽ lắp đặt khoảng 100 – 150 khối rạn nhân tạo dưới biển để tạo môi trường sống cho các loài thủy sinh; hỗ trợ cung cấp các thiết bị nghiên cứu, khảo sát biển cho thành phố Hội An thông qua Ban Quản lý Khu Bảo tổn biển Cù Lao Chàm. Việc thả rạn san hô nhân tạo sẽ được tính toán không làm cản trở đường di cư tự nhiên của loài thủy sản.Ngoài ra Dự án cũng cân nhắc tính khoa học và hiệu quả của hoạt động mua và thả giống một số loài hải sản bản địa có giá trị sinh học và kinh tế để tái tạo nguồn lợi thủy hải sản tại Cù Lao Chàm.

Trần Đức