Gần 100 di tích ở Hội An bị lỗi khi thực hiện tu bổ

Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Hội An vừa tiến hành khảo sát tình trạng tu bổ di tích trên địa bàn thành phố. Trong số 100 di tích loại đặc biệt và loại 1 được khảo sát có đến 98 di tích được tu bổ không đúng với nguyên tắc, bị lỗi hoặc biến dạng.

Nhiều di tích tại phố cổ Hội An trong quá trình tu bổ đã tự ý tháo bỏ các cấu kiện bộ phận bên trong hoặc thay đổi tổng thể kiến trúc không gian nhà cổ. Trong 100 di tích được trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Hội An khảo sát, có 40 nhà cổ không có hoặc có sân trời bị biến dạng, được lắp đặt mái che di động bên trên hoặc dùng vật liệu tôn, kính lấy sáng che kín hoàn toàn sân trời. Các sân vườn bị thay đổi bằng việc xây dựng nới rộng không gian sinh hoạt. Đáng chú ý, 780/784 di tích thuộc khu vực I phố cổ được chủ hộ tự kinh doanh buôn bán hoặc cho thuê kinh doanh buôn bán.

Xuân Thịnh