Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp về Covid-19

Ngày 13/8, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 306/TB-UBND về việc thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19, theo đó, danh sách và số điện thoại đường dây nóng bao gồm:

UBND tỉnh: Ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh Covid-19. SĐT: 0914.384.424.

Sở Y tế Quảng Nam: Ông Nguyễn Văn Văn – Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh Covid-19. SĐT: 0914.127.432.

Công an tỉnh Quảng Nam: Ông Nguyễn Đình Hùng – Trưởng phòng Hậu cần, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Công an tỉnh. SĐT: 0913.473.057. Ông Lê Chí Cương – Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh. SĐT: 0917.235.789. Ông Huỳnh Quý – Trưởng phòng An ninh kinh tế. SĐT: 0905.282.078. Ông Vương Quốc Hội – Trưởng phòng An ninh nội bộ. SĐT: 0914.080.901. Ông Nguyễn Chí Thanh – Trưởng phòng Tham mưu. SĐT: 0983.784.177. Ông Hà Thế Xuyên – Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế. SĐT: 0983.294.567.

Sở VH-TT&DL Quảng Nam: Ông Lê Ngọc Tường – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL. SĐT: 0947.355.595.

Sở GD-ĐT Quảng Nam: Ông Hồ Văn Hưng – Phó Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT. SĐT: 02353.508.979.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố công bố đường dây nóng của các địa phương; các sở, ngành thông báo các đường dây nóng của ngành và cử cán bộ theo dõi thường xuyên đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, giải đáp từng vấn đề quan trọng của ngành mình có liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Nguồn: quangnam.gov.vn