Du lịch xanh – xu hướng tất yếu cho du lịch thời hậu dịch

Trong những năm qua, du lịch xanh đã góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá – lịch sử., cảnh sắc thiên nhiên của Quảng Nam. Tiếp tục phát huy kết quả này, cũng là để thúc đẩy du lịch phát triển theo hướng bền vững, Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch phát triển du lịch xanh đến năm 2025, hướng đến mô hình phát triển bền vững hậu dịch Covid-19. Đây cũng là thông điệp Ngày Du lịch Thế giới – 27/9 năm nay, sau gần 2 năm Ngành Du lịch thế giới đối diện với sụt giảm chưa từng có.