Dự kiến Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Nam (khóa XV) có 7 đại biểu

Sáng ngày 21/1, Bộ Chính trị và Hội đồng bầu cử quốc gia hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng… cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi cả nước đang ra sức thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là hoạt động chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, Tổng bí thư cho rằng đây cũng là cơ hội để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu thực sự tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Tổng Bí thư lưu ý trong công tác cán bộ, cần chọn người thực sự xứng đáng để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Đây phải là những người đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thực hiện nghị quyết Đại hội của Đảng.

Hội nghị đã nghe các báo cáo về việc triển khai Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai Chỉ thị số 02 ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Hướng dẫn số 36 về công tác nhân sự Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026… các văn bản hướng dẫn chi tiết về quy trình bầu cử; Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân… Theo Nghị quyết số 1185 ngày 11.1.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổng số ĐBQH khóa XV là 500 đại biểu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 207 người, số lượng ĐBQH ở địa phương là 293 đại biểu. Dự kiến Quảng Nam có 7 ĐBQH; trong đó 3 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu. Theo Hướng dẫn số 36 ngày 20.1.2021 của Ban Tổ chức Trung ương, đối với cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử phải đủ tuổi tham gia 2 khóa Quốc hội, HĐND các cấp trở lên hoặc ít nhất trọn một khóa tính đến tháng 5.2021.

Long Phi – Thu Trang