Đối thoại tháng 4: giải quyết vướng mắc hộ Kinh doanh Trung tâm Tiệc cưới Xưa và Nay Trần Đình Hoàng

Thực hiện kế hoạch đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 4, sáng 6/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đã chủ trì tiếp và giải quyết vướng mắc liên quan đến thủ tục thuê đất của Hộ Kinh doanh Trung tâm Tiệc cưới Xưa và Nay Trần Đình Hoàng. Buổi đối thoại có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Sở Ban ngành liên quan của tỉnh và huyện Thăng Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì cuộc họp.

Vướng mắc của hộ kinh doanh Trần Đình Hoàng liên quan đến việc thực hiện chủ trương của tỉnh và địa phương về đổi diện tích đất tương tự tại vị trí khác, khi thu hồi thửa đất gần 1.900m2 phục vụ cho việc thi công đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi – thửa đất được hộ kinh doanh Trần Đình Hoàng chuẩn bị xây dựng dự án Trung tâm tiệc cưới Xưa và Nay. Tuy nhiên, từ khi bàn giao đến nay, hộ kinh doanh vẫn chưa có đất để triển khai dự án. Vướng mắc chủ yếu liên quan đến thủ tục thuê đất…

Trên cơ sở tham mưu của các ngành và xem xét trường hợp cụ thể đối với hộ kinh doanh Trần Đình Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang thống nhất hướng giải quyết: xem xét hỗ trợ tiền thuê đất để tiếp tục sản xuất kinh doanh theo quy định hiện hành; đồng thời tiến hành ngay trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất thực hiện theo quy định tại khoản 3, điều 68, Nghị định 43/2014 của Chính phủ… hoàn thành trong vòng 1 tuần, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh Trần Đình Hoàng triển khai dự án.

Hiền Viên – Phúc Lâm