Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Hòa giải

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Thái Bình chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, một số đại biểu đã đóng góp ý kiến xoay quanh 02 dự thảo luật, đặc biệt là Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án về vấn đề lệ phí hòa giải, lệ phí đối thoại tại Tòa án; tiêu chuẩn hòa giải viên, đối thoại viên; vấn đề bảo mật thông tin; việc công nhận hòa giải thành, đối thoại thành theo quy định của Luật này…

Được biết, pháp luật hiện hành chưa có quy định về cơ chế hòa giải, đối thoại đối với những vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án mà cá nhân, cơ quan, tổ chức đã có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu Tòa án giải quyết, trước khi Tòa án thụ lý theo quy định của pháp luật tố tụng. Với phạm vi này, dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án với 4 chương và 30 điều đang được xây dựng nhằm tạo cơ chế pháp lý mới về hòa giải, đối thoại, không trùng lặp, không mâu thuẫn, không thay thế các cơ chế pháp lý về hòa giải, đối thoại hiện có. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về căn cứ trưng cầu giám định; cách thức trưng cầu thực hiện giám định trong trường hợp vụ việc giám định liên quan đa ngành, đa lĩnh vực; trách nhiệm của cơ quan trưng cầu giám định, cơ quan thực hiện giám định; thẩm quyền trưng cầu và thực hiện giám định; thời hạn giám định…

Các ý kiến của đại biểu được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Nam tiếp thu, ghi nhận và tổng hợp để trình lên kỳ họp của Quốc hội sắp tới.

Viết Tuyên-Trần Chiến