Đoàn công tác Sở Y tế kiểm tra, đánh giá chất lượng BVĐK Khu vực miền núi phía Bắc

Ngày 7/11, Đoàn công tác của Sở Y tế Quảng Nam đã làm việc và kiểm tra, đánh giá chất lượng năm 2019 tại BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Báo cáo của BVĐK Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 700 đến 800 bệnh nhân và điều trị nội trú cho 1.000 đến 1.200 bệnh nhân. Đến thời điểm này, BVĐK Khu vực miền núi phía Bắc đã đầu tư và triển khai 20 nội dung mô hình “bệnh viện thông minh – bệnh án điện tử 4.0” để thực hiện thí điểm mô hình này từ đầu tháng 12 tới. Bệnh viện hiện đã trang bị khá đầy đủ hệ thống máy móc, trang thiết bị, nâng cao nguồn nhân lực; đồng thời ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào trong công tác khám bệnh, chẩn đoán, chăm sóc và điều trị mang lại hiệu quả tích cực…

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Sở Y tế tổ chức kiểm tra, đánh giá các bộ tiêu chí liên quan đến 5 nội dung, gồm: Hướng đến người bệnh, Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện, Hoạt động chuyên môn, Hoạt động cải tiến chất lượng và Tiêu chí đặc thù chuyên khoa. Theo thang điểm đánh giá chất lượng bệnh viện hàng năm của Sở Y tế, BVĐK Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tự đánh giá điểm trung bình chung các tiêu chí đạt 4,11 điểm/5 điểm.

Ly Lan