Điện lực Đại Lộc kỷ niệm 30 năm thành lập

Chiều 22/8, Điện lực Đại Lộc (trực thuộc Công ty Điện lực Quảng Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (22.8.1989 – 22.8.2019). Tham dự Lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam, lãnh đạo huyện Đại Lộc cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Điện lực Đại Lộc.

Năm 1989, toàn bộ lưới điện Đại Lộc do Tổ quản lý Nông nghiệp trực thuộc Phân xưởng lưới điện – Sở Điện lực Quảng Nam – Đà Nẵng quản lý. Ngày 22.8.1989, Giám đốc Công ty Điện lực 3 đã ký quyết định thành lập Điện lực Đại Lộc. Những ngày đầu thành lập, Điện lực Đại Lộc cấp điện trên địa bàn rộng lớn như: một phần của Điện Bàn, vùng tây Duy Xuyên, huyện Nông Sơn, mỏ than Nông Sơn. Sau này, lưới điện vươn tới huyện Nam Giang, Đông Giang. Từ năm 2014 tới nay, Điện lực Đại Lộc có vai trò, nhiệm vụ cung cấp điện cho toàn huyện Đại Lộc và một phần thị xã Điện Bàn.

Qua 30 năm thành lập, Điện lực Đại Lộc từng bước thay đổi, lớn dần về quy mô, tầm vóc và vị trí. Từ xuất phát điểm ban đầu chỉ có 41km đường dây trung áp, 10 TBA phụ tải, đến nay đơn vị đã phát triển lên 706,9km đường dây trung hạ áp (gấp gần 17 lần), 320 TBA phụ tải (gấp 32 lần). Theo thống kê, bình quân sản lượng điện thương phẩm của đơn vị tăng 11%/năm, doanh thu tăng 12%/năm. Tổng sản lượng điện đơn vị đã cung ứng 30 năm qua gần 3 tỷ KWh. Số lượng khách hàng ký hợp đồng mua bán điện đến nay là trên 45.400 khách hàng.

Nhật Duy – Bích Liễu